Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất, Công ty Thương mại
SP/ DV chính:
Băng keo điện, băng keo 2 mặt, băng keo màu, ...
Năm thành lập:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Bà Phan Tường Vy
Tel: 0901 324 432
BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

MÀNG PE-MÀNG CHÍT

thông tin liên hệ
Bà Phan Tường Vy
Quản lý - 0901 324 432

BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

Băng Keo Đục
Băng Keo Đục
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo đục
Băng keo màu
Băng keo màu
Băng keo Opp
Băng keo Opp
Băng keo xốp
Băng keo xốp
Băng Keo Dán Thùng
Băng Keo Dán Thùng
Băng keo 2 mặt nhỏ
Băng keo 2 mặt nhỏ
Băng Keo Màu
Băng Keo Màu
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Đục
Băng Keo Đục
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Đục
Băng Keo Đục
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong

MÀNG PE-MÀNG CHÍT

Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE